Parkering i Limgården

Parkering i Limgården

Limgården er brandvej og redningsområde for hovedparten af vores lejligheder.

Dette betyder, at Limgården skal være frit tilgængelig område hele tiden, da der skal være plads til brandvæsenets store vogne – stigebil m.v – den dag hvor uheldet er ude.

Derfor er der lavet parkeringsregler, og overholdelse har betydning for vores sikkerhed.

Parkering er kun tilladt i de afmærkede båse for de lejere, der har lejer en p-plads.

Afdelingsmødet har for år tilbage besluttet, at håndhæve sin ret i henhold til mark- og vejfredsloven, hvor ejere af en grund kan forbyde parkering. Det fremgår af §17 i loven. Politiet er en myndighed, og kan idømme bøder for overtrædelse af §17. Vi overvejer at anmelde ulovlig parkering til politiet selvom det sker på privat grund.

Parkeringsforbuddet alle andre steder i gården end de udlejede båse er indskrevet i vores husorden, så det betyder, at overtrædelse af parkeringsforbud kan – hvis det sker gentagne gange – behandles som en overtrædelse af husordenen. Dette kan medføre en opsigelse og udsættelse af lejemål.

Systemet er, at efter to registreringer af ulovlig parkering overgives sagen til AAB, som så vil indlede en husordenssag med henblik på ophævelse af lejemålet.

Bestyrelsen er begyndt at registrere ulovlig parkerede biler og sætter sedler i bilernes forrude, så hvis du parkerer dumt… Ved du selv hvornår du er noteret to gange.

Så Køb en gadeparkeringslicens hos Københavns Kommune og parker i Uplandsgade, Holmbladsvænge, Ved Sønderport eller i P-anlægget i Under Elmene. Der er mange muligheder, og i takt med afslutningen på fjernvarmearbejdet i Uplandsgade bliver det igen nemmere.

Det siger sig selv, at korterevarende af- og pålæsning selvfølgelig er tilladt, men gælder ikke for gæsteparkering gennem en aften, da dette ikke er korterevarende aflæsning.

Bestyrelsen ønsker ikke, at være politi overfor beboerne i afdeling 19 og ser meget nødigt, at der skal føres husordenssager!

Så hjælp nu Jer selv og hinanden med, at få ulovligt parkerede biler ud af Limgården.

De bedste Hilsner

Bestyrelsen

Lukket for kommentarer.