Boligforeningen AAB har et unikt beboerdemokrati, hvor målsætningen er, at den enkelte beboer skal have størst mulig indflydelse på egne boligforhold. Der er fælles rammer, der skal følges, men stort set alt, hvad der vedrører driften af den enkelte afdeling, er uddelegeret til afdelingen og den afdelingsbestyrelse, der er valgt.

Beboerne er velkomne til at kontakte bestyrelsen i AAB afdeling 19.

Afdelingskontor
AAB afdeling 19
Limgården 2, st.th.
2300 København S

Kontortid 1. tirsdag i måneden kl. 18:00-19:30

Mail til bestyrelsen: aab-afdeling19@aab.dk.

Formand
Suzanne Dorothy Whincup– Mail: swh.aab19@aab.dk

Kasserer: Søren Toft – mail. sfa.aab19@aab.dk

Bestyrelsesmedlem: Anita Christensen – Mail: ach.aab19@aab.dk

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Blankensteiner – Mail: dbl.aab19@aab.dk

Bestyrelsesmedlem: Bob Sajfert – Mail:

Suppleanter

Jonni Ronild

René Halle

Beskrivelse af bestyrelsens opgaver og ansvarsfordeling kan ses på siden: Bestyrelsen