Boligforeningen AAB’s grundtanke er, at beboerne selv træffer de beslutninger, der angår forholdene i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen bestyrelse med ansvar for økonomi, vedligeholdelse og daglig drift, og afdelingsbestyrelsens arbejde er en af grundstenene i AAB.

Hver enkelt AAB-afdeling er en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed, der vælger sin egen bestyrelse og står for den daglige drift. Bestyrelsen vælges blandt beboerne og af beboerne på afdelingsmødet. Bestyrelsen udfører en lang række administrative og organisatoriske opgaver.

Du kan også få din stemme hørt, selvom du ikke sidder i bestyrelsen. Det er blandt andet det, afdelingsmødet er til for. Og du har altid ret til at komme med forslag, som du synes din bestyrelse bør drøfte på deres møder.