Nedenfor kan du se bestyrelsens opgaver og ansvarsfordeling

Formand
Suzanne Dorothy Whincup
Limgården 11, 1.th.
Telefon: 2636 5630
Mail: swh.aab19@aab.dk
Kontakt og korrespondance med AAB
Daglig personaleledelse for bestyrelse og varmemestre
Hjemmeside
Indhente tilbud og udarbejdelse af kontrakter til eksterne leverandører
Kontakt til eksterne leverandører og erhvervslejemål
Godkendelse af regninger
Kontortider
Fremlæggelse af beretning på afdelingsmøder
Husordenssager
sociale arrangementer
Byggemøder (hvis Jens er forhindret)
DV-plan
Kasserer
Jens Brinch
Holmbladsvænge 4, 3.th.
Telefon: 5364 2282
Mail: jbr.aab19@aab.dk
Rekvisitioner
Godkendelse af regninger
Månedligt regnskab til AAB
Fremlæggelse af regnskab på afdelingsmøder
Forsikringssager
Erhvervslejemål
Husordenssager
Kontakt til erhvervslejemål
Byggemøder
DV-plan
Bestyrelsesmedlem
Anita Christensen
Limgården 11, 3. th.
Telefon: 6085 4554
Mail: ach.aab19@aab.dk
Flyttelejligheder/syn/ opfølgning på mangellisterBestyrelsesmedlem
Dorthe Blankensteiner
Limgården 2, 1.tv.
Telefon: 4247 8996
Mail: dbl.aab19@aab.dk
Inventarlister
Bestyrelsesmedlem
Søren Toft
Amagerbrogade 31, 3 th.
Telefon: 2966 6663
Mail: sfa.AAB19@aab.dk
Sikkerhed – herunder alarmer og brandregler