Udlejningsreglerne bestemmer, at beboere i en boligforening, har fortrinsret til ledige boliger i den boligafdeling, de bor i. Dernæst har beboere i andre af boligforeningens afdelinger fortrin, før en ledig bolig tilbydes til ansøgere uden bolig i foreningen. Det er en forudsætning, at man samtidig afgiver en anden bolig i foreningen, og derfor kaldes intern flytning også “oprykning”.

Du kan søge bolig på den interne venteliste i din afdeling, når du har boet to sammenhængende år i samme bolig i AAB. Du må godt søge bolig før dette, men du opnår ikke intern fortrinsret, før de to år er gået.

Boligbehov. For at du kan flytte internt, skal vi kende dit boligbehov. Derfor skal du først og fremmest skrive dig på venteliste til de afdelinger og boligtyper, du er interesseret i. Det gør du via vores digitale selvbetjening, Boligbasen.

Læs mere om intern flytning på AAB’s hjemmeside.