Alle afdelinger i Boligforeningen AAB skal have en husorden, som udgør regelsættet for afdelingens beboere. AAB afdeling 19 har vedtaget at følge AAB’s standardhusorden med et lokalt tillæg om reglementet for altaner.

Overholdelse af husorden
Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både, hvis du er lejer, hvis du har fremlejet en lejlighed, eller blot er på besøg hos én, som bor i afdelingen.

Mulighed for at klage
Bestyrelsen lægger op til at beboerne klarer eventuelle uoverensstemmelser i mindelighed. Såfremt du ønsker at klage over en beboer i afdelingen som ikke overholder gældende husorden, skal det gøres skriftligt. Du kan bruge denne blanket: Klage fra beboer.