Kontortider for varmemestrene Limgården 2 st. tv
Mandag – fredag i tidsrummet: 07:30 – 09:00
telefon 2926 8601

René Westermann: 2927 6606 .

Brian Jensen  29267115

Uden for ovenstående tidsrum – se akutliste i opgangene