Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) blev stiftet den 12. marts 1912. Foreningen har siden da arbejdet for at skabe bedre boligforhold uden nogen form for spekulationsgevinst.

Tanken om den spekulationsfri bolig blev siden en af grundprincipperne i den almene boligform, der så dagens lys i 1933 med vedtagelsen af den første lov om statsstøtte til boligbyggeri. Loven, der i det store og hele var i overensstemmelse med foreningens formål og virke, betød at AAB gik fra at være en egentlig andelsboligforening til et socialt boligforetagende.

AAB har et unikt beboerdemokrati, hvor det er målsætningen, at de enkelte andelshavere skal have størst mulig indflydelse på egne boligforhold. Derfor udgør hver enkelt AAB-afdeling en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed. De selvstændige afdelinger vælger sin egen bestyrelse, som står for den daglige drift.

I dag administrerer AAB omkring 20.000 boliger fordelt på 106 afdelinger der er beliggende i København og omegn.

For yderligere information om AAB og opnotering til bolig kontakt hovedkontoret www.aab.dk