Der afholdes ordinært afdelingsmøde hvert år, og det er her du som beboer får mulighed for at få indflydelse på det sted, du bor. Det er her, regnskabet fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles. Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse. Der er altså god grund til at møde op til afdelingsmødet.

Hvad sker der på afdelingsmødet
Der er to gode grunde til at møde op på afdelingsmødet: Dels for at blive orienteret om, hvad der foregår i din afdeling, og dels for at lade din stemme blive hørt. Men også for at pege på dem, du tror, der vil udføre et godt bestyrelsesarbejde. Eller måske overvejer du selv at stille op, fordi du har nogle holdninger til udviklingen i din boligafdeling?

Husorden
På afdelingsmødet kan du være med til at fastsætte en husorden. Formålet med en husorden er at lave nogle regler, der er med til at støtte et godt naboskab. Det handler om at sikre både den enkelte beboers og fællesskabets rettigheder. Information om den gældende husorden for Afdeling 19.

Økonomi og beretning
På afdelingsmødet fremlægges sidste års regnskab. Samtidig vedtages et budgetforslag for afdelingen, som herefter skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Med økonomien på plads laver formanden for afdelingsbestyrelsen sin beretning om året, der er gået. Afdelingsmødet er derfor en mulighed for at få en status over udviklingen i din afdeling.

Valg til afdelingsbestyrelsen
På afdeilngssmødet vælges en afdelingsbestyrelse og mindst to suppleanter. Afdelingsbestyrelsen består af en afdelingsformand, en kasserer og to, fire, eller seks medlemmer, afhængig af afdelingens størrelse.

Indkomne forslag
Alle beboere kan stille forslag til behandling på afdelinsmødet. Dermed er afdelingsmødet din direkte adgang til at skabe forandring i din afdeling. Forslagene skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage, før afdelingsmødet skal afholdes, så det kan sendes ud med mødeindkaldelsen.

Her finder du referaterne fra afdelingsmøderne