Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 19

Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 19

Til beboerne i afdeling 19

I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde den 4. oktober kl.18 2023. Mødet afholdes i Festlokalet, Limgården 4

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Behandling af forslag fra Bestyrelsen:

a) Forslag om etablering af 12-16 nedgravede affaldsbeholdere i Holmbladsvænge

b) Forslag om optagelse af lån til dækning af altanprojekt fase 2

4. Eventuelt

Hvad er afdelingsmødet, og hvem kan deltage?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afde-lingen skal udvikle sig. Det er derfor ved at deltage på afdelingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvordan det skal være at bo i afdelingen.

Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Endelig dagsorden med bilag bliver omdelt til alle husstande senest 1 uge før mødet.

Vi håber at se mange beboere til mødet.

Venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen

Lukket for kommentarer.