BEBOERINFORMATION NR. 10 - 2013

Krav om rådgivning fra AAB.
Birger og jeg har været til møde i AAB, hvor vi i forlængelse af beboerinformation nr. 8 er blevet pålagt, at det meste af det arbejde, som udføres på ejendommen skal i udbud, inden arbejdet igangsættes.
 
Dette betyder, at der nu skal udarbejdes udbudsmateriale i forhold til flyttelejligheder (el-, maler- og tømrerarbejde), der skal udarbejdes udbudsmateriale i forhold til altaner, og der skal ved alle større arbejder/reparationer ligeledes laves udbudsmateriale.
 
Vi er i bestyrelsen meget forundrede over dette nye tiltag, som set med vores øjne blot lægger flere omkostninger på de arbejder, som skal udføres i afdelingen, hvilket vi på mødet gjorde indsigelser imod, idet vi mener det er urimeligt, at arbejde som skal udføres, fordyres af AAB.
 
Samtidig er det blevet pålagt, at når der udføres arbejde på ejendommen, så skal der en rådgiver fra AAB ud og sikre, at arbejdet udføres korrekt. Denne rådgivning foregår på timebasis!
 
Vi har på mødet ligeledes givet udtryk for vores holdning til dette rådgivningsarbejde, som set med vores øjne er en ikke uvæsentlig og til tider meget fordyrende udgift for afdelingen, men AAB vil ikke ændre på de to krav om rådgivning og udbud!
 
I forhold til det planlagte budgetmøde, har vi meddelt AAB, at vi ikke kan afholde dette, før vi får en specifikation fra AABs rådgiver om de udgifter, dette vil påføre ejendommen.
 
Når vi har fået den ønskede specifikation, kan vi fastlægge budgettet for 2014, og umiddelbart herefter indkalder vi til et budgetmøde.
 
På afdelingsbestyrelsens vegne
 
Jesper Bronée
Afdelingsformand

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S