BEBOERINFORMATION NR. 08 - 2013

Altanprojekt
Birger og undertegnede har d.d. været til møde med byggeteknisk afdeling i AAB, idet der var en del spørgsmål, som vi ikke kunne få afklaret pr. mail.
 
Efter mødet er der desværre opstået den situation, at AAB forlanger at projektet skal i udbud (nye regler), at der skal en rådgiver fra AAB ind over sagen, samt at der skal eksterne rådgivere ind i sagen i forhold til godkendelser hos kommunen, udbud, gennemgang af indkomne tilbud osv.!
 
På mødet blev vi gjort bekendt med, at man forlænger hele opstartsfasen med minimum 5-6 måneder, INDEN vi kan sende endeligt materiale ud til beboerne med de endelige priser, og at man fra AABs side tilkendegav, at prisen for denne rådgivning kunne svinge fra 50.000 til 600.000!
 
Vi har på mødet i dag bedt AAB redegøre for hvad denne pris dækker, idet vi efter en samtale med altan.dk efterfølgende er blevet gjort bekendt med at en hel del af det, som AAB vil levere rådgivning til, allerede er indregnet i projektet.
 
Alt i alt må vi dog konstatere, at AAB ikke fraviger det krav om rådgivning, som er stillet på mødet i dag, hvor vi også har redegjort for de uhensigtsmæssigheder, som der er ved hele sagsbehandlingen i AAB.
 
Status lige nu er at vi har bedt AAB redegør skriftligt for udgifterne, og at vi skal have disse oplysninger inden det kommende afdelingsmøde den 30. september 2013.
 
På mødet må vi så beslutte, hvad vi gør fremadrettet.
 
Jeg kan kun beklage det, som AAB har besluttet, men vi kan desværre ikke ændre på beslutningen i AAB.
 
På afdelingsbestyrelsens vegne
 
Jesper Bronée
Afdelingsformand

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S