BEBOERINFORMATION NR. 05 - 2014


Den 17. december 2014
 
 Cykelindsamling
Der henstår fortsat en meget stor del åbenbart ubrugte cykler i vore gårdrum og kældre. Som tidligere nævnt, vil der i februar 2015 blive foretaget en indsamling og bortkørsel af disse. Er du ejer af et sådant ”cykellig” og ønsker at bevare det, skal du tydeligt mærke det med en adresselabel. Den nærmere dato for indsamlingen vil blive oplyst senere.
 
Årsmøde
Næste årsmøde vil finde sted den 19. maj 2015 kl. 19 i selskabslokalet i Limgården. Reserver derfor allerede nu datoen. Indkaldelse til mødet vil følge vedtægternes regler herfor.
 
Lukning
Afdelingskontoret vil være lukket mellem jul og nytår, dvs. tirsdag, den 23. og 30. december 2014.
 
Storskrald
Vi må atter påpege, at henstillen af storskrald i porten ind til Lillegården er forbudt. Beboerne henvises til de dertil indrettede rum i Storegården.
 
Juletræer
Julen står for døren, og det gør indkøb af juletræer også, men når julen er overstået og juletræet har gjort sin pligt og skal bortskaffes, kan de ”gamle” træer henstilles i portene ved affaldscontainerne, men må ikke hindre den frie passage i porten.
 
Afdelingsbestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske alle beboere
en glædelig jul og et godt nytår.
 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
 

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S