BEBOERINFORMATION NR. 05 - 2013

Husdyrhold.
På afdelingsmødet den 30. maj 2013 blev det besluttet, at husdyrhold i afd. 19 IKKE er tilladt.
 
Da afdelingsbestyrelsen er bekendt med, at flere beboere har husdyr i form af hund og/eller kat, skal jeg her informere om, at vi i den kommende tid nøje vil observere, hvem der har husdyr.
 
Såfremt det konstateres, at en beboer har husdyr, vil afdelingsbestyrelsen kontakte AABs hovedkontor, idet husdyrhold forsat er i strid med husordenen i afdeling 19, og i sidste ende kan en overtrædelse af husorden betyde opsigelse af lejemålet.
 
Altanprojekt.
Desværre bliver den endelige tilmelding til altanprojektet i øjeblikket forsinket pga. nogle fejl i det først afgivne tilbud, og indtil vi er sikre på, at alle enkeltheder i tilbuddet er indeholdt i dette, kan vi ikke få kontrakten underskrevet, og dermed kan AAB ikke give os den endelige pris for den enkelte lejer.
 
Affaldssortering.
I lighed med alle genbrugspladser skal vi hermed meddele, at såfremt man smider affald i vores affaldscontainere i store affaldssække, skal disse være klare (IKKE sorte). Dette er af hensyn til korrekt affaldssortering.
 
På afdelingsbestyrelsens vegne
 
Jesper Bronée
Afdelingsformand

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S