BEBOERINFORMATION NR. 04 - 2014

Den 23. november 2014
 
BEBOERINFORMATION NR. 4 - 2014
 
Afdeling 19's budget
Afdelingens budget pr. 30. september 2014 foreligger nu til orientering. Den nuværende bestyrelse i afd. 19 har ikke haft nogen indflydelse på denne budgetopfølgning, men vi arbejder stadig videre på at kunne forbedre resultatet for 2014, ligesom vi også ihærdigt forsøger at få organisationsbestyrelsen og AAB til at nedsætte vor fremtidige husleje.
 
Budgettet pr. 30.9.2014 ligger på vor hjemmeside AAB19.dk og kan desuden også hentes på afdelingskontoret hver tirsdag mellem kl. 18 og 19 eller på varmemesterkontoret mellem 08.00 - 08.30.
 
Varmeregnskab
Varmeregnskaberne er nu blevet omdelt, og fremgangsmåden ved klager er, som det også er beskrevet på varmeregnskabet, at beboeren henvender sig med sin klage til AAB, Svend Aukens Plads, da det er AAB, som er ansvarlig over for varmeregnskabet.
 
Orientering om skimmelsvamp
Hvordan ser skimmelsvampe ud?
Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. I sjældne tilfælde kan de have samme farve som det sted, de vokser eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på.
 
Hvorfor skal du undgå skimmelsvamp?
Større angreb af skimmelsvamp kan være skadelig for helbredet og kan i værste fald medføre hospitalsophold. Skimmelsvamp kan give allergi, træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær.
 
Her er nogle gode råd:
  1. Hold en temperatur i alle rum på 18-20°
  2. Skab gennemtræk i boligen i 2 minutter 2 gange dagligt
  3. Lad tøj tørre udendørs - eventuelt i baderum
  4. Hold 2 cm's afstand mellem møbler og kolde ydervægge
  5. Hold øje med tegn på fugt, mug og skimmelsvamp, f.eks. brune, sorte eller grønne pletter på vægge og ved vinduer
  6. Duggede ruder er tegn på utilstrækkelig udluftning
  7. Fjern straks skimmelsvamp og find årsagen til problemet
 
Cykelindsamling
Der vil blive organiseret en cykelindsamling af ubenyttede cykler i afdelingen i begyndelsen af 2015.
 
 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S