BEBOERINFORMATION NR. 03 - 2014

Den 13. oktober 2014
 
BEBOERINFORMATION NR. 3 - 2014
 
 
Afdeling 19's medlemsmøde
Referatet fra afdeling 19's medlemsmøde den 25. september 2014 er nu udarbejdet og ligger på vor hjemmeside AAB19.dk. Referatet kan desuden også hentes på afdelingskontoret hver tirsdag mellem kl. 18 og 19 eller på varmemesterkontoret mellem 08.00 - 08.30.
 
Vi skal dog kort informere her om nogle punkter, der blev diskuteret, nemlig driftsbudget, hus­dyrhold og altaner.
 
Kassereren Peer Heede forklarede, at bestyrelsen havde afværget den ekstraordinære store lejestigning (32 %) og havde fået tilsagn om, at underskuddet ekstraordinært kunne afdrages over 6 år med en stigning i huslejen på 16 % under forudsætning af, at vi udarbejdede en øko­nomisk 10-årsplan for afd. 19. Bestyrelsen var indstillet på disse vilkår og anbefalede, at budgettet blev vedtaget.
 
På medlemsmødet blev det besluttet med stor majoritet, at husdyrhold i afd. 19 stadig IKKE er tilladt. Da det kom frem på mødet, at flere beboere holder husdyr, vil bestyrelsen følge op på disse forhold.
 
Såfremt det konstateres, at en beboer har husdyr, vil afdelingsbestyrelsen kontakte AAB's hovedkontor, idet husdyrhold forsat er i strid med husordenen i afdeling 19, og i sidste ende kan en overtrædelse af husorden betyde opsigelse af lejemålet.


Formanden Hanne Jo Heede informerede om, at projektet altaner ikke mere er aktuelt for afdelingsbestyrelsen, da det er ophørt, men et privat udvalg (ikke officielt udvalg) kan dog arbejde videre med ideen.
 
Vaskerier
Det henstilles til beboerne ikke at benytte tørretumblerne, såfremt der er beboere, der har reserveret eller anvender de reserverede vaskemaskiner, og som efterfølgende skal bruge tørretumblerne. Der har været tilfælde, hvor beboeren ikke kunne få tørret sit tøj, selv om der var reserveret vasketur.
 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
 

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S