BEBOERINFORMATION NR. 02 - 2014

Byggestøj Bank Nordik: Fredag morgen, startes der et mindre byggeri på bankens facade ud mod porten i Limgården. Der skal skæres ud til et par nye vinduer, der startes med udskæring og afstivning til disse. Dernæst afventes kommunal godkendelse af afstivningen, og først derefter kan de nye vinduer isættes. Bygherren vil tage mest mulig hensyn til beboerne, men der vil forekomme støj- og støvgener. Byggeriet forventes at tage et par uger.
 
Støj fra varmerør: Pumperne er nu udskiftet og støjgenerne i rørene burde være væk.
Der har desværre været et par udfald i varmeforsyningen, Først nedbrud på fjernvarmenettet.
Og dernæst har automatikken i afdelingen desværre slået vores pumper fra, automatikken er nu frakoblet indtil grunden til frakoblingen er fundet.
 
Arbejder i gang: Tidligere bestilt renovering af 2 opgange. Limgården 11 er igangsat, og dernæst vil renovering af Limgården 2 blive iværksat.
 
Fastelavnsfest: Vi har netop afholdt den årlige fastelavnsfest (især for børnene).
Der var mødt mange festligt udklædte børn op, sammen med mange voksne beboere, i alt var der fremmødt 87 personer. Alle udtrykte stor tilfredshed med arrangementet, der var fastelavnsboller/kaffe til alle og fastelavnsris, godteposer og varm kakao til børnene.
Præmier (gavekort til Amagerkort) til kattedronninger og – konger og tre præmier til bedste udklædning. Stor tak til festudvalget for det store arbejde.
 
 
På afdelingsbestyrelsens vegne
 
Ebbe Worsøe
Afdelingsformand
 

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S