BEBOERINFORMATION NR. 01 - 2015

                                                                                           Den 22. januar 2015
 
BEBOERINFORMATION NR. 1 - 2015
 
Arbejdsmiljøet
Afdeling 19 har haft besøg af Arbejdstilsynet, som har vurderet, at afdelingens arbejdsmiljø er i orden. Vi har derfor fået en grøn smiley, som bl.a. er et signal til omverdenen om, at vi har god orden på vort arbejdsmiljø.
 
Vaskerier
Der har været en del klager over manglende rengøring af vaskerierne og vi vil gerne opfordre beboere, der benytter vaskerierne til at sørge for efter endt vask at aflevere vaskeriet i rengjort stand og eventuelt affald lægges i de dertil indrettede affaldsspande, således at vaskeriet altid fremtræder indbydende. Efterlad altid vaskeriet i den stand, du selv ønsker at modtage det.
 
Parkering i Limgården
Der finder stadig ulovlig parkering sted i Limgården. Derfor er det besluttet, at der bliver udstedt information til bilejerne om disse ulovligheder. Dette gælder også parkering af motorcykler i de lukkede gårde. Varmemestrene giver underretning til beboerne mundtligt og/eller med en seddel på motorkøretøjet.
 
Rygning på trapper
Bedre indeklima og renere luft, der er fri for de skadelige stoffer fra tobaksrøgen, er nogle af de åbenlyse fordele ved en røgfri ejendom. Når der ikke ryges på trappeopgange, i kældre, på loftet eller i fællesvaskerier, vil der også være mindre risiko for brand og færre udgifter til vedligeholdelse, rengøring og maling.
 
Ifølge Boligselskabernes Landsforenings opfattelse må der som udgangspunkt ikke ryges på de ovenfor nævnte steder, da der her udføres arbejdsopgaver af forskellige personalegrupper, som det er lovens hovedformål at beskytte mod passiv rygning.
 
Der vil blive opsat et skilt på ovennævnte steder med Rygning forbudt.
 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
 

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S