BEBOERINFORMATION NR. 01 - 2014

Beboermøde: Som bekendt blev der afholdt beboermøde d. 26. februar med et punkt på dagsordenen, valg af formand til bestyrelsen. Valgperioden er indtil ordinært møde d. 12. juni 2014.
 
Undertegnede var eneste opstillede kandidat, og blev valgt uden andre kandidater. Jeg takker for valget.
 
Mødet udviklede sig meget turbulent da en beboer udtrykte mistro til bestyrelsen i forbindelse med behandlingen af beboernes beslutning på det sidste budgetmøde. Vedkommende havde forlangt aktindsigt hos Københavns Kommune om behandlingen af OB´s (Organisationsbestyrelsen AAB) indsigelse mod det besluttede budget med 0% huslejeforhøjelse.
 
OB havde bedt bestyrelsen i afd. 19 om deres mening, og selvfølgelig gav en enig bestyrelse udtryk for, at det fremlagte budgetforslag med en forhøjelse på 7% efter deres mening, var det mest realistiske. Dette skete med en mail. Budgettet var udarbejdet for at imødegå de store omkostninger vi forventer til faldstammer, badeværelsesgulve, mansardtag, kloakker o.l. Vi har f.eks. haft et lejemål hvor der blev konstateret råd og fugtskade, udbedring kostede ca. en halv million. Derfor var det bestyrelsens indstilling at DV henlæggelserne ikke skulle beskæres.
Desværre medsendte AAB denne mail fra bestyrelsen til Københavns Kommune, hvilket kan opfattes som en indblanding i beboerdemokratiet.
Vi vil gerne fastslå at hele bestyrelsen arbejder ud fra at overholde demokratiets regler, og såfremt Københavns Kommune accepterer det af beboerne vedtagne budget, vil vi selvfølgelig arbejde ud fra det. Dog må vi fastslå at det bekymrer os, og i værste fald kan det give store udsving i huslejen fremover.
Jeg vil gerne fastslå at jeg har fuld tillid til den siddende bestyrelse.
 
Støj fra varmerør: En del beboere har henvendt sig vedrørende støj fra radiatorer og varmerør, generne skyldes sandsynligvis nedslidte cirkulationspumper, nye pumper er anskaffet, de vil blive installeret når det er teknisk muligt, i værste fald må vi vente til ”fyringssæsonen” er afsluttet.
 
 Valg af håndværkere: Igangværende og bestilte arbejder afsluttes med de håndværkere der har fået opgaverne. Fremtidige projekter/opgaver vil blive sendt ud til flere håndværkere, og den der tilbyder den forlangte kvalitet til laveste pris, vil få ordren.
 
 
På afdelingsbestyrelsens vegne
 
Ebbe Worsøe
Afdelingsformand
 

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S