Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 25. SEPTEMBER 2014

Til beboerne i afdeling 19
Den 18. september 2014

 ENDELIG INDKALDELSE TIL ORDINÆRT AFDELINGSMØDE
 
I henhold til boligforeningens vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde
 
Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00
i selskabslokalet i Limgården
 
DAGSORDEN
 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
 3. Behandling af indkomne forslag
  a) Overdækning til cykler
  b) Husdyrhold
  c) Individuel/fælles råderet
  d) 7% forhøjelse af bi-lejemål og P-pladser
 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
 5. Eventuelt 
Hvad er afdelingsmødet - og hvem kan deltage?
Boligforeningen AAB er en almen boligforening, hvor beboerne har indflydelse på, hvordan afdelingen skal udvikle sig. Vi håber, at du vil deltage og være med til at sætte præg på, hvordan afdelingen skal være at bo i. 
 
Afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret på afdelingsmødet. Hver husstand har 2 stemmer, uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 
Vi håber at se mange beboere til mødet.
 
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
 
Bilag: Regnskab, budget, kopi af modtagne forslag

KONTORTID BESTYRELSEN

1. tirsdag i måneden
kl. 18.00 - 19.00
​(sommerferielukket i juli)
 
KONTORTID VARMEMESTRENE
Hverdage
kl. 8:00 - 8:30
Tlf.: 2147 8528 / 2371 1697
VASKERI
Book din tid i vaskeriet
ved at klikke her »
Book din tid i vaskeriet ved at klikke her »
FÆLLES FACILITETER
Se hovedmenu
Se alle de fælles
faciliteter du tilbydes
ved at klikke her »
SUPPORT
Web mail aab19.dk »
Boligforeningen AAB afd. 19 | Limgården 2, st.th | 2300 København S